تبلیغات مستقیم در کسب و کارهای نوپا چیست؟

تبلیغ مستقیم در کسب و کارهای نوپا، محتوایی است که به مخاطب انگیزه اقدام کردن میدهد. شما باید محتوایی طراحی و  اماده کنید که می‌تواند دارای متن، عکس، فیلم و… باشد. هدف این است که مخاطبان شما واکنش نشان دهد و «اقدام» کنند. منظور از اقدام این است که مخاطب می‌‌تواند با شما تماس و […]