4 سوال مهم برای کسب نتایج بی نظیر

  رهبران و صاحبین کسب و کارها به جای فعالیت‌محور بودن، نتیجه‌محورند. اگر انجام کار به نتیجه ارزشمندی منجر نشود، بیهوده و بی فایده است. رهبران همیشه به نتایجی که از آن‌ها انتظار می‌رود،‌ فکر و تمرکز می‌کنند.   پرسیدن مداوم این چهار سوال از خودتان تاثیر زیادی برای کسب نتیجه خوب دارد: کارهای با […]